میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری مهمترین اصل برای قانون گذاران را ضرورت ارتقا معیشت مردم می داند

دکتر میلاد منصوری مهمترین اصل برای قانون گذاران را ضرورت ارتقا معیشت مردم می داند

دکتر میلاد منصوری ضرورت ارتقا معیشت مردم، گفت: در شرایط فعلی تامین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار یکی از اصلی‌ترین اولویت ها می بایست باشد، یکی از راه حل های تحقق این مهم، اشتغالزایی است زیرا با شیوع ویروس کرونا، آمار بیکاری افزایش یافت و باید تدبیر ویژه ای برای رفع این مشکل اندیشید.
میلاد منصوری

میلاد منصوری

نقش احزاب سیاسی در توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی، از نظر دکتر میلاد منصوری، آسیا خاورمیانه
میلاد منصوری

میلاد منصوری

تحلیل راهبرد توسعه اقتصادی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس)، چشم انداز آینده از نظر دکتر میلاد منصوری ، اروپا آسیا آفریقا آمریکا بین الملل
دکتر میلاد منصوری، بختیاری ها در مشروطه

دکتر میلاد منصوری، بختیاری ها در مشروطه

نقش ایلات و عشایر، به‌ویژه ایل بختیاری، در انقلاب مشروطیت ویژه و بی‌مانند است. نمی‌توان از حق گذشت که رهبران و خوانین ایل بختیاری اگر چه در مرحله‌ نظری انقلاب نقش مهمی نداشته‌اند، اما بیش از دیگر ایلات و عشایر در مرحله‌ دفاع و حمایت از مشروطیت سهم و نقش داشته‌اند که به هیچ وجه نمی‌توان منکر آن گردید./ فرهنگی ایران میلاد منصوری
بازگشت به بالا