گوترش سوریه

درخواست گوترش برای تمدید مکانیسم ارسال کمک‌های فرامرزی به سوریه

درخواست گوترش برای تمدید مکانیسم ارسال کمک‌های فرامرزی به سوریه

دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا قطعنامه مربوط به مکانیسم ارسال کمک‌های فرامرزی به شمال غرب سوریه را یک سال دیگر تمدید کند؛ قطعنامه‌ای که نقض حاکمیت سوریه به بهانه کمک رسانی به سوری‌ها محسوب می‌شود.
بازگشت به بالا