خط مشی خبرگزاری گیتا

درباره خبرگزاری گیتا

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

درباره گیتا و خط مشی خبرگزاری گیتا

 

 

 

 

 

 

پایگاه خبرگزاری گیتا 

 

خبرگزاری مستقل ایران است كه در بهار سال 1395 هجری شمسی راه‌‌اندازی شده.

 

تعريف:

خط مشی خبری، اخلاقی خبرگزاری گیتا شامل كليه اصول و ارزشهای اعتقادی و حرفه‌ای حاكم بر تحريريه خبر است كه ميتواند خبرگزاری را در مسير دستيابی به اهداف اصلی  مندرج در اساسنامه آن قرار دهد و همه اعضا ملزم به رعايت آن هستند.

 

 

 مقدمه:

اين خط مشی با توجه به اهداف اصلی تاسيس گیتا شامل ايفای نقش دانشگاهيان در توسعه فضای رسانه‌ای كشور و ارتقای آگاهي‌های علمی، فرهنگی، دينی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و شكل‌گيری حلقه واسط بين مسوولان، نخبگان و مردم و همچنين تلاش برای دست‌يافتن به موجوديتی جامع و كامل از يك خبرگزاری معتبر و موثر در عرصه داخلي و بين‌المللی، در دو فصل اصول كلی و اصول حرفه‌ای تدوين شده است.

 

 

 اصول حرفه‌ای

 مهمترين اصول حاكم بر تمامی مراحل و سطوح تهيه و انتشار خبر(شامل هرآنچه بر روی سايت خبری گیتا قرار ميگيرد)، شامل دو بخش «اصول خبری» و« اخلاق و روشهای حرفه‌ای» ميشود.

 

بخش اول:

 اصول خبری

   اصول خبری خبرگزاری گیتا، اصولي غير قابل تغيير و خدشه است كه در كليه سطوح توليد و انتشار خبر در تحريريه خبرگزاری از سوی خبرنگاران ، دبيران ، سردبيران ،  مديران و مديرعامل رعايت ميشود.

اين اصول شامل شش اصل «صحت»، «دقت»، «سرعت»، «بيطرفی»، « استقلال «تحريريه» و «جامعيت» هستند.

 

1ـ صحت:

 صحت اخبار به معنای روايت واقعی و دقيق رويدادها، مورد تاكيد جدی گیتاست و تحريريه خبرگزاری دانشجويان ايران صحت خبر را مقدم بر سرعت انتشار آن ميداند. در همين راستا اخبار گیتا تنها پس از اطمينان كامل از صحت آن برمبنای منابع موثق ، يا اسناد معتبر خبری ارسال ميشود.

 

2ـ دقت:

 رعايت اصول حرفه‌ای خبرنويسی از جمله انعكاس و  نگارش صحيح خبر بر مبنای روش‌های حرفه‌ای و علمی، ذكر دقيق جزئيات موجود در خبر، روشنی و وضوح متن خبر و رعايت آيين نگارش صحيح زبان فارسي، مجموعا تعريف «دقت» در نگاه تحريريه گیتاست و رعايت آن پس از اصل صحت، مقدم بر سرعت ارسال خبر است.

 

3ـ سرعت:

 ارسال خبر در سريع‌ترين زمان ممكن پس از رعايت صحت و دقت يكی از اصول خبری حاكم بر تحريريه گیتا محسوب ميشود.

 

4ـ بي‌طرفی:

 ايجاد امكان برابر و غيرجانبدارانه براي طرح ديدگاههای مختلف افراد، تشكل‌ها و نهادهای قانوني در موضوعات گوناگون، در چارچوب قانون و اصول كلی خط مشی خبرگزاری، از جمله اصول خبری حاكم بر تحريريه خبری گیتاست.

 

5ـ استقلال تحريريه:

 حفظ استقلال تحريری و عدم وابستگی به جريان‌ها، تشكل‌ها، احزاب، نهادها، سازمان‌ها و اشخاص دولتی و غيردولتی، از اصول مهم خبری حاكم بر تحريريه خبرگزاری دانشجويان ايران محسوب ميشود. پذيرش نظرات و پيشنهادات مراجع خارج از خبرگزاری تنها در چارچوب قانون خواهد بود.

 

6ـ جامعيت:

نگاه فراگير، همه‌جانبه، و متنوع به مسائل خبری و طرح ديدگاه‌های مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون، فارغ از ملاحظات جغرافيايی، نژادی، قومی، زبانی و فكری از اصول خبری حاكم بر تحريريه خبرگزاری دانشجويان ايران است.

 

 

بخش دوم:

 اخلاق و روش‌های حرفه‌ای

 1ـ پاسخگويی:

خبرگزاری گیتا نسبت به اخبار منتشره خود با احساس مسووليت و تعهد، به مخاطبان اعم از مردم و مراجع كسب خبر پاسخگو است؛ در اين ارتباط «توضيحات»، «تكذيبيه‌ها» و «اصلاحيه‌های» ارسالی به خبرگزاری بر اساس قانون مطبوعات، رعايت كامل اصول اخلاقی و با ارزيابی صحت ادعاهای مطرح شده منتشر ميشود و گیتا درصورت لزوم توضيحات و مستندات خود را نيز در انتهای اين مطالب ارائه ميكند.

خبرگزاری گیتا پاسخگوی اخبار ديگر رسانه‌ها نيست و الزامی به انتشار تكذيبيه‌ها، توضيحات و اصلاحيه‌های مربوط به اخبار ديگر رسانه‌ها ندارد، بديهی است اطلاعيه‌های رسمی در مورد برخی شايعات و اخبار از اين قاعده مستثنی است.

 

2ـ اعتماد:

جلب اعتماد مخاطبان اعم از مردم و مراجع خبری روح كلی حاكم بر تحريريه گیتا است و مواردی همچون اطمينان يافتن از صحت خبر، تكيه بر منابع موثق خبری، پاسخگويی و احترام به سليقه مخاطبان مختلف از اركان اين اعتمادسازی است.

گیتا در همين زمينه سخنان كسي را كه قبل از انتشار خبر به نحوی قابل استناد نارضايتی خود را نسبت به انتشار بخش و يا كل سخنانش اعلام كند، منتشر نميكند.

هم‌چنين در گفت‌وگوهای اختصاصی، پرسش از مصاحبه‌شونده درباره لزوم يا عدم لزوم اخذ تاييديه پيش از انتشار خبر ، از روش‌های گیتا برای اعتمادسازی با مراجع خبری است.

 

3ـ نقد:

گیتا نقد منصفانه را از وظايف ذاتی رسانه‌ها ميداند. روش كلی نقد در خبرگزاری گیتا «نقد منصفانه» به معنی ايجاد فرصت برابر براي همگان در بيان نكات مثبت و منفی يك موضوع به همراه ارائه راهكارها از منظری علمی است كه با هدف آگاهی و اصلاح امور صورت ميگيرد.

گیتا درصورت انتشار انتقاد، اخذ و انتشار توضيحات طرف مورد انتقاد را نيز وظيفه خود ميداند.

 

4ـ افكارعمومی:

گیتا توجه و پاسخگويی به پرسش‌ها و موضوعات مورد علاقه و توجه افكار عمومي و هم‌چنين احترام به احساسات، عقايد و هنجارهای عمومی و رعايت حرمت آن‌ها را درچارچوب قانون، وظيفه خود ميداند.

 

5ـ اعتدال:

تقويت گرايش‌ها و رويكردهای عقلانی و ميانه‌روانه در تمام موضوعات و عرصه‌ها و دوری از حركات و نگاههای افراطی و تفريطی مشی كلي حاكم بر سياست‌های خبری تحريريه گیتا است.

 

6ـ حقوق شهروندی:

خبرگزاری گیتا توجه كامل به هرآنچه در قوانين و مقررات كشور از آن به عنوان حقوق شهروندی ياد ميشود، به ويژه رعايت حريم خصوصی، اجتناب جدی از ايراد تهمت و افتراء و پاسداری از حقوق انسانی فرد فرد اعضای جامعه را، سرلوحه سياست‌های خبری خود ميداند و در همين راستا در جهت تروج، اعتلاء و توسعه فرهنگ رعايت حقوق شهروندی گام بر ميدارد.

 

7ـ دسترسي آزاد به اطلاعات:

خبرگزاری گیتا بر ضرورت احترام به حق مردم در دستيابی به اطلاعات در چارچوب قانون تاكيد دارد و محدوديت اطلاع‌رسانی را تنها در چارچوب قانون و خط مشی خبری خود و اخلاق حرفه‌ای اعمال ميكند.

تحريريه گیتا عدم انتشار مطالب طبق چارچوب‌های قانونی را «سانسور» تلقی نميكند.

 

8ـ ذکر منبع:

استفاده از مطالب ديگر منابع در سايت خبرگزاری گیتا با ذكر منبع و احترام به مالكيت معنوي منتشر ميشود.

 

9ـ حريم خبر:

خبرگزاری گیتا حريم خبر را منزه از هرگونه منافع اقتصادی، سياسی و يا نگاه‌های شخصی ميداند و در همين راستا به ويژه بر جدا بودن كامل هرگونه فعاليت اقتصادی خبرگزاری از بخش خبری آن تاكيد دارد.

 

10ـ نوآوريهای خبری:

تحريريه گیتا پيشرو بودن در پرداخت بهنگام به موضوعات جاری و جريان‌سازيهای مثبت با رويكردهای خلاقانه و ابداعات خبری ،  همراه با روش‌های نوين تكنولوژيكی و رسانه‌ای را از اصول حرفه‌ای خود ميداند.

 

11ـ نگاه دانشجويی:

گیتا نگاه دانشجويی واقع گرایانه، آرمان‌خواهانه، جستجوگرانه، حقيقت‌جويانه و جسورانه با رويكردهاي علمي ـ تخصصي در انتشار و پيگيری اخبار را وظيفه خود ميداند.

 

12ـ عدم افشای منبع خبر:

 درصورتی كه خبرگزاری دانشجويان ايران تشخيص دهد خبری حاوی ارزشهای خبری قابل اعتنا است، اما منبع خبر ميخواهد نامش محفوظ بماند، ميتواند پس از اطمينان از صحت، عدم مغايرت آن با خط مشی گیتا و ثبت و ضبط مستندات، خبر را بدون ذكر نام منبع منتشر كند، بديهی است در اين صورت نام منبع خبر در گیتا محفوظ است و تنها با حكم مراجع رسمي قضايی قابل اعلام به اين مراجع خواهد بود.

 

 13ـ حمايت از محرومان:

گیتا همواره حامی گفتمان حمايت از محرومان و مستضعفان و مدافع جدی حقوق اين قشر است.     

 

 

 

 

 

14ـ توجه ويژه به اخبار علمی و دانشگاهی:

تحريريه گیتا علاوه بر حفظ رويكرد علمی نسبت به كليه موضوعات خبری، توجه خاصی به اخبار علمی و دانشگاهی به ويژه در موارد مربوط به پيشرفت‌های علمی كشور دارد.

 

 

 

 

اهداف

 

آمده‌ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست كنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یكی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌كنیم.
مرز فعالیت های ما را اصول انقلاب اسلامی گفته شده در قانون اساسی و منافع ملی روشن می‌كند.
مراقبت از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه را وظیفه خود می‌دانیم و با رویكرد «مردم‌مدارانه‌» واقعیت‌های اجتماعی را رصد می‌كنیم. در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسئولان نظام نیز خدمت گزاران این مردم هستند و هر یك ضمن برخورداری از حقوقی كه رعایت اش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند.
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یك جامعه پویا می‌دانیم و نگاه حزبی، پوسته‌ای - گروه گرایانه - یگانگی و طایفه‌ای را در برابر منافع ملی برنمی‌تابیم.
پیشرفت، سربلندی و سعادت كشور را در گرو وحدت و یكپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومند‌سازی اثربخش باشیم.

 

 

 

راهنمای ورود به پایگاه خبری گیتا

 

برای ملاحظه صفحه اصلی «خبرگزاری گیتا» می‌توانید با مراجعه به اینترنت به آدرس https://geeta.ir مراجعه نمائید.

 

 

 

صاحب امتیاز مشخصات

 

خبرگزاری گیتا

 

 

مدیر مسئول: دکتر میلاد منصوری

زمینه فعالیت: سیاسی و اجتماعی و زیر مجموعه های تمامی گروه های خبری مربوطه

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه در بهار 1395 هجری شمسی به شماره ثبت 77517 در رسانه های کشور جمهوری اسلامی ایران آغاز به فعالیت نموده است.

 

 

 

رایانامه مدیر مسئول : info@geeta.ir

رایانامه معاونت خبرگزاری گیتا : moavenat@geeta.ir

 رایانامه کمیته هیئت پژوهش : pagoohesh@geeta.ir

 

 تماس با ما

 

 

 

تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا