سید حسن نصرالله: روز قدس، بخش اصلی جنگ برای آزادی فلسطین است
فلسطین

سید حسن نصرالله: روز قدس، بخش اصلی جنگ برای آزادی فلسطین است

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه محور مقاومت، در صف نخست جنگ آزادسازی فلسطین قرار دارد، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با بحرانهای داخلی عمیقی روبروست که در تاریخ این رژیم سابقه نداشته است.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا