دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: رهبر فرزانه ای که کشور را از هر نوع تله جنگی مصون نگه می دارد، ولی در وقت ریاست جمهوری اش با لباس رزم در جنگ تحمیلی حضور لحظه به لحظه دارد و سرنوشت نفوذ شوم دشمن را تغییر می دهد، و قبل از آن در جنگ نامنظم داخل شهری حضوری موثر را داشته
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: رهبر فرزانه ای که کشور را از هر نوع تله جنگی مصون نگه می دارد، ولی در وقت ریاست جمهوری اش با لباس رزم در جنگ تحمیلی حضور لحظه به لحظه دارد و سرنوشت نفوذ شوم دشمن را تغییر می دهد، و قبل از آن در جنگ نامنظم داخل شهری حضوری موثر را داشته

مطابق مصاحبه ای کوتاه با دکتر میلاد منصوری در مورد حضور یا فرار یک حکومتی در جنگ، ایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی را مثال زدند و نمونه ای بارز مطرح نمودند که رهبر فرزانه ای که با خردمندی کشور را طی چندین دهه از هر نوع تله شوم جنگی مصون نگه می دارد، ولی حتی در وقت ریاست جمهوری اش که یک رجل سیاسی با خدمات رفاهی عالی می توانسته باشد، اما با لباس رزم در جنگ تحمیلی در خطوط مقدم حضور لحظه به لحظه داشته است و سرنوشت نفوذ شوم دشمن را تغییر می دهد، و قبل از آن در جنگ های نامنظم داخل شهری حضوری جدی و تاثیرگذاری را داشته، دو مطلب کوتاه و درسی ساده که از ایشان فرا می گیریم عبارت است از؛(درس اول: خردمندی در پرهیز از جنگ بی دلیل، درس دوم: برای دفاع از کیان ایران اسلامی یک مدافع مسمتر در خط مقدم جنگ است حتی به وقت ریاست جمهوری اش)
دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است.  عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده...
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است. عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده...

دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است. عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده. سکوت هر مسلمان، تخریب و تضعیف آینده خود و دیگر مسلمانان است.
دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.

دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.
مطابق رساله دکترای میلاد منصوری از سال 1396 تا سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش جدی و اساسی خواهند کشید.
دکتر میلاد منصوری

مطابق رساله دکترای میلاد منصوری از سال 1396 تا سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش جدی و اساسی خواهند کشید.

مطابق رساله دکترای میلاد منصوری در سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش خواهند کشید.
دکتر میلاد منصوری: اهداف نظام سرمایه داری \
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: اهداف نظام سرمایه داری \"وابستگی یکجانبه\" آمریکایی: برای وابسته کردن حکومت ها به نظام آمریکایی، با هر ابزاری مثل ویترین رسانه\"رفاه دروغین و آزادی دروغین\" و... نفرت اجتماعی نسبت به حکومت ها را پدید میآورند و عده ای حکومتی را در رقابت فساد سیاسی و اقتصادی دچار میکنند، نتیجتا حکومت ها برای بقا، چاره ای جز وابستگی به نظام آمریکایی نداشته باشند

دکتر میلاد منصوری؛ اهداف نظام سرمایه داری (وابستگی یکجانبه) آمریکایی: برای وابسته کردن حکومت ها به نظام آمریکایی، با هر ابزاری مثل رسانه(رفاه دروغین و آزادی دروغین) و... نفرت اجتماعی نسبت به حکومت ها را پدید میآورند و عده ای حکومتی را در رقابت فساد سیاسی و اقتصادی دچار میکنند، نتیجتا حکومت ها برای بقا، چاره ای جز وابستگی به نظام آمریکایی نداشته باشند.
دکتر میلاد منصوری: نظام جمهوری اسلامی جوانان را به مدینه فاضله دعوت میکند، نظام آمریکایی برای اختفا فساد حکومتش؛ جوانانش را با کاباره و مستی و جذابیتهای فحشا سرگرم میکند/ بیس اعتراض قلیل در ایران فقط اقتصادی بوده، که مسبب اعتراضات اقتصادی ما، وابستگی ایران به دلار و توجه عده ای از سیاسیون به دست آمریکاست
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: نظام جمهوری اسلامی جوانان را به مدینه فاضله دعوت میکند، نظام آمریکایی برای اختفا فساد حکومتش؛ جوانانش را با کاباره و مستی و جذابیتهای فحشا سرگرم میکند/ بیس اعتراض قلیل در ایران فقط اقتصادی بوده، که مسبب اعتراضات اقتصادی ما، وابستگی ایران به دلار و توجه عده ای از سیاسیون به دست آمریکاست

دکتر میلاد منصوری: (نظام جمهوری اسلامی؛ جوانان را به کمال و سعادت دعوت میکند، ولیکن نظام ایالات متحده آمریکا برای مخفی نگه داشتن فساد در داخل حکومت اش؛ جوانانش را با کاباره و مشروب خواری و مستی سرگرم می کند/ بیس اعتراضات در ایران فقط اقتصادی است، که این معضل و مشکل جدی اقتصادی ایران فقط از جانب امریکا بوده.
دکتر میلاد منصوری: آزادی یعنی آزادی دانشگاهی، مدنی، اینترنت، اقتصادی، فکری و سیاسی، ولیکن تعریف اشتباه امریکایی از آزادی در ذهن عده ای یعنی ولنگاری امور اداری، ولنگاری جنسی، کاباره، بی حجابی و مستی بدون رعایت حقوق اجتماعی متقابل
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: آزادی یعنی آزادی دانشگاهی، مدنی، اینترنت، اقتصادی، فکری و سیاسی، ولیکن تعریف اشتباه امریکایی از آزادی در ذهن عده ای یعنی ولنگاری امور اداری، ولنگاری جنسی، کاباره، بی حجابی و مستی بدون رعایت حقوق اجتماعی متقابل

امروزه در ایران عده ای از مردم که بسیار قلیل هستند؛ ولنگاری امور اداری و همچنین ولنگاری فحشا و لخت بودن و مشروب خواری و مستی و اعتیاد و کاباره را با آزادی اشتباه دریافت کرده اند.
دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه/ نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه/ نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه، نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه

دکتر میلاد منصوری: نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی حمایت از گروهک منافقین است، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی حمایت از گروهک منافقین است، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد

حمایت از گروهک منافقین: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا