سیاسی اجتماعی

ناگفته های جالب و خصوصی فرزند دکتر حدادعادل از آیت الله‌ مجتبی خامنه‌ای، دکتر فریدالدین حدادعادل: ایشان اخلاقی‌ترین فردی است که من در طول عمرم دیده‌ام. در این13ـ12 سالی که با ایشان هستم هیچ وقت صدای بلند یا کلمه‌ای خلاف ادب از وی نشنیده‌ام.
سیاسی اجتماعی

ناگفته های جالب و خصوصی فرزند دکتر حدادعادل از آیت الله‌ مجتبی خامنه‌ای، دکتر فریدالدین حدادعادل: ایشان اخلاقی‌ترین فردی است که من در طول عمرم دیده‌ام. در این13ـ12 سالی که با ایشان هستم هیچ وقت صدای بلند یا کلمه‌ای خلاف ادب از وی نشنیده‌ام.

دکتر فریدالدین حدادعادل:با اخلاق‌ترین مردی که می‌شناسم
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا