به گزارش خبرگزاری گیتا، این نشریه با تحلیل از خشونت‌های قابل توجه در سراسر ایالات متحده آمریکا نوشت که آنچه شبیه به فعالیت‌های خشونت آمیز مجزا (برآمده از اقدامات افراد مسلح و گروه‌های راست افراطی) به نظر می‌رسد، بخشی از یک تروریسم داخلی بزرگتر است که خصوصیت یک جنگ داخلی فزاینده را در خود دارد. 

این نشریه در تشریح شرایط امروزی جامعه آمریکا افزود: اعتراض‌ها، خشونت مسلحانه ناشی از برتری نژادی و افراط گرایی سیاسی راست افراطی به خیابان‌های کشور، کلاس‌های درس و سراسر رسانه‌های اجتماعی ما کشیده شده است. این موج افراط گرایی ادامه دار است تا صلاح عمومی در جوامع کوچک و بزرگ را تهدید کند.

این رسانه همچنین تاکید می‌کند: با برخی اقدامات، دومین جنگ داخلی آمریکا از پیش آغاز شده و تا زمانیکه کشور آن را تشخیص ندهد و تهدید را جدی نگیرد، آمریکایی‌ها نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند.

بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری، افراط گرایان داخلی در سال 2021 دست کم 29 تن را در 19 حادثه مجزا در آمریکا کشتند.

به نوشته نشنال‌اینترست، هرچند این تعداد در مقایسه با جمعیت 300 میلیونی آمریکا اندک به نظر می‌رسد اما بر اساس شاخص دانشگاهی برای جنگ داخلی این آمار تکان دهنده است.

انتهای خبر/