استانی-اجتماعی کروناویروس واکسن کرونا

واکسن‌، کرونای دلتا را می‌کُشد؟

واکسن‌، کرونای دلتا را می‌کُشد؟

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند با بیان اینکه تاثیر واکسن روی کرونای دلتا، اظهار کرد: مطالعات اولیه نشان دهنده این موضوع هستند که واکسن‌های کنونی روی گونه دلتا کارآیی دارند، البته ظاهراً برای اینکه بدن بتواند در برابر این نوع مقاومت کند باید هر دو دوز تزریق شود.
بازگشت به بالا