بیانیه، سرلشکر باقری : قدرت اعمال هرتدبیری در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس را داریم

بیانیه، سرلشکر باقری : قدرت اعمال هرتدبیری در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس را داریم

بیانیه، سرلشکر باقری : قدرت اعمال هرتدبیری در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس را داریم

سرلشکر باقری در بیانیه ای آورده است: به عنوان قدرت مسلط درخلیج فارس و تنگه هرمز همواره ضامن امنیت کشتیرانی دراین آبراه حیاتی و اقتصاد جهانی بوده و قدرت اعمال هر تدبیری دراین منطقه را داریم.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا