بیشترین دلیل مهاجرت افراد در سال گذشته چه بود؟

بیشترین دلیل مهاجرت افراد در سال گذشته چه بود؟

تعاون، اشتغال، مسکن، بهداشت، درمان، بیمه، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که هشت عامل موجب ترک وطن و مهاجرت افراد در سال گذشته شده که بیشترین و مهم‌ترین دلیل آن پیروی از خانوار بوده است.

ادامه مطلب »
تحلیلیه و مصاحبه های اختصاصی گیتا
بازگشت به بالا