تعداد کارکنان میز تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا به ۳۸۰ نفر افزایش یافت

تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا