راه حل، به جای  حذف چهار صفر از پول ملی، ارتقاء قدرت خرید و ارتقاء ارزش ریال اتفاق بیافتد، کشورهایی با حذف صفر پولی، دریچه روشنی ندیدند.

راه حل، به جای حذف چهار صفر از پول ملی، ارتقاء قدرت خرید و ارتقاء ارزش ریال اتفاق بیافتد، کشورهایی با حذف صفر پولی، دریچه روشنی ندیدند.

اقتصادی، اقدامات اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر جدی‌تر از قبل به جریان افتاده است؛ چراکه به گفته رییس کل این بانک، روز گذشته لایحه آن از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شده است.

ادامه مطلب »
تحلیلیه و مصاحبه های اختصاصی گیتا
بازگشت به بالا