خروج نیروهای خارجی از افغانستان تركيه

چرا ترکیه پس از خروج ناتو خواهان حضور در افغانستان است؟

چرا ترکیه پس از خروج ناتو خواهان حضور در افغانستان است؟

اردوغان و بایدن بر سر تامین امنیت فرودگاه کابل پس از خروج ناتو و آمریکا به "توافق کلی" دست یافتند. اردوغان گفت مجارستان و پاکستان نیز به ترکیه کمک خواهند کرد. دولت افغانستان و گروه طالبان به این موضوع چگونه می‌نگرند؟/خاورمیانه
بازگشت به بالا