آیا شهاب سنگ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ تمدن بشری را پایان می دهد؟

آیا شهاب سنگ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ تمدن بشری را پایان می دهد؟

۱۰ اردیبهشت ۹۹ یک شهاب سنگ از فاصله‌ای ۱۶ برابر فاصله زمین تا ماه، از کنار زمین عبور می‌کند، اگر این شهاب سنگ به زمین برخورد می‌کرد، می‌توانست به تمدن بشری پایان دهد

ادامه مطلب »
بازگشت به بالا