مرغ نهاده دامی قرارگاه ساماندهی مرغ

مرغ دوباره پرکشید!

مرغ دوباره پرکشید!

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها به ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان و به بی نظمی در قیمت رسیده است.
بازگشت به بالا