راه نجات کشور استفاده از اندیشه جوانان و تجربه پیشکسوتان است

راه نجات کشور استفاده از اندیشه جوانان و تجربه پیشکسوتان است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: راه نجات کشور و برون رفت در بسیاری از مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ استفاده از فکر نو و اندیشه جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان است.

ادامه مطلب »
تحلیلیه و مصاحبه های اختصاصی گیتا
بازگشت به بالا