آتش‌سوزی در محل برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا

آتش‌سوزی در محل برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا

در حالی که یازده روز به برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ باقی است، افراد ناشناس که گفته می‌شود دارای گرایش‌های چپ‌ افراطی هستند، شب گذشته محل برگزاری این نشست را به آتش‌ کشیدند.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا