آخوندی را استیضاح می کنیم....

آخوندی را استیضاح می کنیم....

غلامرضا کاتب: بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل بروز این سانحه ضعف مدیریت در راه‌آهن است، مسئله ای که در نهایت باعث شده تا خطای انسانی این فاجعه را به بار آورد.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا