سیستم بانکی عربستان هک شد.

سیستم بانکی عربستان هک شد.

هکرهای تحت حمایت یک دولت خارجی که یک بمب دیجیتالی را در بخش هایی از شبکه های رایانه ای عربستان در طی دو هفته گذشته منفجر کرده اند، به سیستم های بانک مرکزی این کشور آسیب زده اند.
شدیدترین روش مقابله با نقض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است

شدیدترین روش مقابله با نقض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نقض برجام توسط یکی از اعضا را نمی‌توان یک جانبه با نقض پاسخ گفت، تصریح کرد: شدیدترین روش مقابله با نفض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است.
تمام واقعیت حساب های قوه ی قضاییه

تمام واقعیت حساب های قوه ی قضاییه

مسئله برخی حساب های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است، از زمانی رسانه ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه ای را مطرح ساخت.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا