مجمع: دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه:قوه قضائیه خارج از فضاسازی‌ها به شکایت ما رسیدگی کند

مجمع: دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه:قوه قضائیه خارج از فضاسازی‌ها به شکایت ما رسیدگی کند

مجمع دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه پیرو اتفاقات و حواشی اخیر که در اثر اظهارات و جنجال‌های محمود صادقی در پوشش عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست، بیانیه‌ای منتشر کرد
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا