سیستم بانکی عربستان هک شد.

سیستم بانکی عربستان هک شد.

هکرهای تحت حمایت یک دولت خارجی که یک بمب دیجیتالی را در بخش هایی از شبکه های رایانه ای عربستان در طی دو هفته گذشته منفجر کرده اند، به سیستم های بانک مرکزی این کشور آسیب زده اند.
شدیدترین روش مقابله با نقض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است

شدیدترین روش مقابله با نقض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نقض برجام توسط یکی از اعضا را نمی‌توان یک جانبه با نقض پاسخ گفت، تصریح کرد: شدیدترین روش مقابله با نفض برجام برخورد هماهنگ و یکپارچه تمامی متعهدین است.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا