عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:   صاحبان حقوق‌های نجومی توجیه می‌کنند که این حق و سهممان از انقلاب است‌

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: صاحبان حقوق‌های نجومی توجیه می‌کنند که این حق و سهممان از انقلاب است‌

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه صاحبان حقوق‌های نجومی توجیه می‌کنند که این حق و سهممان از انقلاب است‌، گفت: این حق مادری است که چهار فرزند شهید دارد و در خانه‌های مردم کار می‌کند
رئیس قوه قضاییه:   فرمایش امام درباره اینکه «آمریکا غلطی نمی تواند بکند» تعارف نبود

رئیس قوه قضاییه: فرمایش امام درباره اینکه «آمریکا غلطی نمی تواند بکند» تعارف نبود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فرمایش امام درباره اینکه «آمریکا غلطی نمی تواند بکند» تعارف نبود گفت: آنهایی که تمام فکر و ذهنشان این است که ارتباطی با کشور قدرتمند بگیرند و تصور می‌کنند تمام مشکلات با این حل می‌شود، نگاه توحیدی ندارند.
ملکه انگلیس رو به موت است؟

ملکه انگلیس رو به موت است؟

تمامی برنامه های ویژه کریسمس ملکه انگلیس به دلیل اوضاع نامساعد جسمانی وی به هم خورد. حالا دوباره همه این سوال را می پرسند: ملکه ۹۰ ساله به مرگ نزدیک شده است؟
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا