آتش‌بس سوریه اجرایی شد

آتش‌بس سوریه اجرایی شد

ساعت‌های دمشق اولین دقیقه روز جمعه را نشان دادند و همانطور که با وساطت ترکیه و روسیه مقرر شده بود، آتش‌بس میان نیروهای دولتی و گروه‌های معارض سوری اجرایی شد.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا