سازمان ملل در گزارشی هشدار داد احتمال یک انفجار هسته‌ای به بالاترین حد خود رسیده است

سازمان ملل در گزارشی هشدار داد احتمال یک انفجار هسته‌ای به بالاترین حد خود رسیده است

بنا بر مطالعات انجام شده توسط موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل (UNIDIR) تهدید بروز یک انفجار هسته‌ای (سهوا یا عمدا) از زمان پایان جنگ سرد در 26 سال پیش به بالاترین حد خود رسیده است.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا