میرسلیم در رادیو ایران مطرح کرد: با تجربه‌ام در فدراسیون غریق نجات، اقتصاد کشور را نجات می‌دهم

میرسلیم در رادیو ایران مطرح کرد: با تجربه‌ام در فدراسیون غریق نجات، اقتصاد کشور را نجات می‌دهم

کاندیدای مورد حمایت حزب موتلفه در گفت‌وگو با رادیو ایران گفت: از افتخارات من ارتباط برقرار کردن بین صنعت و دانشگاه است که ادعا می‌کنم بسیار خوب می‌توانم بستر بنگاه‌های دانش بنیان در کشور را فراهم آورم تا موجبات اشتغال جوانان را در صنعت،‌کشاورزی و بخش خدمات فراهم کنم.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا