وب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سایت آمریکایی گزارش داد: ترامپ از دستیارانش خواسته برای امتیازگیری در مذاکرات او را دیوانه معرفی کنند

وب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سایت آمریکایی گزارش داد: ترامپ از دستیارانش خواسته برای امتیازگیری در مذاکرات او را دیوانه معرفی کنند

یک وب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سایت آمریکایی گزارش داده رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور این کشور از دستیارانش خواسته برای امتیازگیری در مذاکرات او را فردی دیوانه معرفی کنند.
 رییس جمهوری در دیدار رییس ستاد ارتش ترکیه مطرح کرد: ایران و ترکیه لنگر ثبات در منطقه هستند

رییس جمهوری در دیدار رییس ستاد ارتش ترکیه مطرح کرد: ایران و ترکیه لنگر ثبات در منطقه هستند

رییس‌ جمهوری، ایران و ترکیه را لنگر ثبات در منطقه دانست و با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم و حفظ مرزهای جغرافیایی مهم‌ترین اهداف برای همکاری مشترک در جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقه است، از گسترش و تقویت همکاریهای دفاعی تهران – آنکارا استقبال کرد.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا