ظریف با اشاره به حمایت‌های عربستان از تروریسم : مضحک است که عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند

ظریف با اشاره به حمایت‌های عربستان از تروریسم : مضحک است که عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به حمایت‌های عربستان از تروریسم و نقش منفی این رژیم در بحران‌های منطقه گفت: مضحک است که عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا