واکنش وزارت خارجه به گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

واکنش وزارت خارجه به گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران : این نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از نظر رویه ای دارای ایرادات مبنایی فراوانی است و اصولا از دید جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار و ارزش تلقی می شود.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا