واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: حمایت تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروّجان اصلی تروریسم از این قطعنامه تنها یکی از دلایل بی اعتباری آن است.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا