تجاوز به دختران ایرانشهری تا چه حد صحت دارد؟

تجاوز به دختران ایرانشهری تا چه حد صحت دارد؟

بعد از نماز جمعه روز عید فطر امام جمعه اهل سنت ایرانشهر پشت تریبون از تجاوز به 41 دختر خبر داد. مولوی طیب منبع سخنان خود را خانواده یک قربانی اعلام کرده بود که مادر خانواده از وی خواسته بود خبر این تعرض را اعلام کند. ولی این که این موضوع تا چه حد صحت دارد مورد تردید واقع شده است.
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا